Dokumentacja I i II etapu konkursu GG Robot 2019 7-8 sp i 3 gim

Dokumentacja I i II etapu konkursu GG Robot 2019 7-8 sp i 3 gim

W zakładce „Zadania” dostępny jest już harmonogram przesyłania dokumentacji pracy drużyny. Dokumentację należy wykonywać zgodnie z kartą ich oceny, która jest udostępniona w tym samym miejscu.

admin