Organizator konkursu

Konkurs GG Robot, jest turniejem tematycznym organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie porozumienia zawartego z innymi właściwymi kuratorami oświaty w Polsce. Realizatorami konkursu są: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku.

Porozumienia w sprawie udziału w Konkursie, w roku szkolnym 2023/2024, podpisały następujące kuratoria:

 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie),
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach (województwo świętokrzyskie),
 • Kuratorium Oświaty w Opolu (województwo opolskie),
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku (województwo pomorskie),
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie (województwo lubelskie),
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie (województwo zachodniopomorskie),
 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku (województwo podlaskie),
 • Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (województwo lubuskie),
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach (województwo śląskie),
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu (województwo wielkopolskie),
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie (województwo mazowieckie),
 • Kuratorium Oświaty w Łodzi (województwo łódzkie).

Uczniowie ze szkół podległych kuratoriom oświaty, które podpisały porozumienie, w wypadku zajęcia miejsca określonego w regulaminie konkursu otrzymują tytuły laureata i finalisty konkursu kuratoryjnego.

 

Koncepcja konkursu GG Robot

Konkurs GG Robot jest w istocie programem edukacyjnym mającym na celu przygotowanie zainteresowanych uczniów do kształcenia politechnicznego. Tematyka budowy autonomicznych robotów mobilnych jest pretekstem do zachęcenia uczniów szkół podstawowych i średnich do zaangażowania w naukę: automatyki, programowania, komputerowego wspomagania projektowania (CAD), mechaniki. Całość programu jest zorganizowana w formie atrakcyjnego konkursu, który nie wyklucza uczniów z uczestnictwa w nim na żadnym z jego etapów. Dodatkowo program kładzie duży nacisk na pracę zespołową. Grupy uczniów muszą zdefiniować zadania dla każdego uczestnika i wspólnie realizować projekt, jakim jest udział w konkursie.

 

Dlaczego roboty?

Aby uczniowie mogli wykorzystać w praktyce informacje i umiejętności, których uczą się w szkole, muszą być w stanie ich użyć w sposób dla siebie znaczący. Projektując, budując, programując i dokumentując roboty, uczniowie wykorzystują umiejętności z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjnych, technologii, matematyki i umiejętności językowych we wspólnym, praktycznym projekcie, który wzmacnia ich proces uczenia się. Działania robotów opierają się na informacjach z czujników, w połączeniu z programem komputerowym napisanym przez uczniów. Roboty, wykorzystywane w GG Robot muszą być całkowicie autonomiczne i polegać na komputerowym programie, napisanym przez uczniów, który kontroluje ruch robota i wszystkie manewry wykonywane na planszy konkursowej. Aby wykonać zadania, każdy robot musi wykorzystywać czujniki do wykrywania zmian światła, odległości, koloru i innych parametrów.

 

Wprowadzenie do projektu inżynierskiego

W kolejnych etapach konkursu drużyny przygotowują dokumentację swojego projektu. Jego schemat jest oparty na pracy inżyniera. Uczniowie kolejno przygotowują: plan pracy, koncepcję konstrukcji robota oraz schemat oprogramowania. Wszystkie elementy są oceniane poprzez portal i-learningowy, na podstawie opublikowanych opublikowanych wcześniej kart oceny.

 

Nauczanie i wsparcie

Konkurs GG Robot powstał na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy uczestniczyli w aktywności związanej z programowaniem i robotyką. Zauważono, że wiele elementów związanych z konkursem jest niejasnych tak dla uczniów, jak i przygotowujących ich nauczycieli. W związku z tym postanowiono, że przed ogłoszeniem zadań zostaną zorganizowane warsztaty dla nauczycieli i uczniów. Warsztaty pomogą szczególnie drużynom, które chcą włączyć się do konkursu po raz pierwszy.

 

Koszty udziału

Konkurs jest bezpłatny dla wszystkich uczestników, jednak drużyny muszą na własny koszt zaopatrzyć się w moduły do budowy i programowania robotów, zbudować stół do treningów oraz pokryć koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.