Warsztaty przygotowujące do konkursu GG Robot 2020

Miejsce: w trakcie uzgadniania

Termin: 3-4 luty 2020 r.

Każda drużyna, która zadeklarowała podczas rejestracji chęć uczestnictwa w warsztatach, może na nie wydelegować 1 opiekuna i maksymalnie 2 uczniów ze swojego składu.

Warsztaty będą oparte na koncepcji Hedgehog – Educational Robotics Controller, który jest projektem Open Source, nie związanym z żadną instytucją produkującą komercyjne pomoce dydaktyczne dla szkół. W związku z tym można wprowadzać dowolne zmiany w projekcie a nawet istnieje możliwość wytworzenia takiego kontrolera we własnym zakresie.