Warsztaty przygotowujące do konkursu GG Robot 2020

Miejsce: Regionalne Centrum Robotyki w Grodzisku Górnym, Grodzisko Górne 503, 37-306 Grodzisko Dolne

Termin: 27 luty 2020 r.

Program warsztatów:

8:00 – rejestracja uczestników

8:30 – 9:30 – Przedstawienie i omówienie zadań konkursowych z uwzględnieniem gier robotów i dokumentacji pracy drużyny.

9:45 – 11:45 – Strategie rozwiązywania problemów poruszania się robotów zbudowanych na podstawie Lego EV3 – gr1/ Hedgehog – gr2 (I tura)

20 min. przerwy

12:05 – 14:05 – Strategie rozwiązywania problemów poruszania się robotów zbudowanych na podstawie Lego EV3 – gr2/ Hedgehog – gr1 (II tura)

Każda drużyna, która zadeklarowała podczas rejestracji chęć uczestnictwa w warsztatach, może na nie wydelegować 1 opiekuna i maksymalnie 2 uczniów ze swojego składu.

Warsztaty będą oparte min. na koncepcji Hedgehog – Educational Robotics Controller, który jest projektem Open Source, nie związanym z żadną instytucją produkującą komercyjne pomoce dydaktyczne dla szkół. W związku z tym można wprowadzać dowolne zmiany w projekcie a nawet istnieje możliwość wytworzenia takiego kontrolera we własnym zakresie.