Zadania konkursowe zostaną ogłoszone 1 lutego 2020 r.