Finał GG Robot – wyniki eliminacji oraz ocena dokumentacji

admin